Menu Content/Inhalt
Start

UWAGA: Z dniem 01.05.2012 r. uruchomiona została oficjalna strona internetowa
Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji pod adresem:

www.rcre.opolskie.pl

W związku z tym obecny serwis WOM zaprzestaje swojej działalności i staje się jedynie archiwum wiadomości
publikowanych do 30.04.2012 r. 
________________________________________________________________________________________
 

 

Szanowni Państwo,
Sejmik Województwa Opolskiego podjął w dniu 28 lutego 2012 roku, decyzję o utworzeniu Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji. Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji powstanie z dniem 1 maja 2012 roku poprzez połączenie dwóch dotychczas funkcjonujących placówek: Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego i Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego.

Celem utworzenia Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji jest stworzenie placówki bazującej na dotychczasowym doświadczeniu WOM-u i WODIP-u pozwalającej na efektywniejsze wykorzystanie ich potencjału w celu pełniejszego spełnienie Państwa potrzeb i oczekiwań.

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji przejmie wszystkie zobowiązania, projekty i szkolenia realizowane dotychczas przez WOM i WODIiP.

Już dziś zapraszamy Państwa do korzystania z usług Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji zapewniając Państwa o jego wysokiej jakości pracy.

Z poważaniem,
Zbigniew Babski, dyrektor WOM
Lesław Tomczak, dyrektor WODIiP
________________________________________________________________________________________

 

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu 9.4 „Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu – III edycja”

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego oraz Regionalnym Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu.
Projekt jest skierowany WYŁĄCZNIE do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i wszystkich typach szkół znajdujących się na obszarach wiejskich województwa opolskiego, którzy nie uczestniczyli dotychczas w żadnych kursach i szkoleniach w ramach doskonalenia zawodowego realizowanych w ramach Działania 9.4 POKL – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Udział w szkoleniach może się odbywać WYŁĄCZNIE poza godzinami pracy.
Moduł metodyczny realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu obejmuje 17 kursów w wymiarze 60 i 40 godzin dydaktycznych.

Czytaj całość
 
Image „PORADNICTWO ZAWODOWE W PROCESIE DYDAKTYCZNYM”
podprojekt projektu „Edukacja ku przyszłości”

zapraszamy na stronę podprojektu
karta zgłoszenia

Czytaj całość
 

Sondy

W których kursach kwalifikacyjnych chciałby/chciałaby Pan/Pani uczestniczyć?
 
W jakich obszarach chciałby/chciałaby Pan/Pani podjąć doskonalenie?